Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

#1 Blogovision 2011


 1. Feel it Break - Austra


Το αγαπημένο μου (ένα από τα αγαπημένα μου για να μην ποστάρω όλο το άλμπουμ):
Ολόκληρη η εικοσάδα:

 1. Feel it Break - Austra
 2. Kiss Each Other Clean - Iron & Wine
 3. In the Depths - Hhymn
 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

#2 Blogovision 20112. Kiss Each Other Clean - Iron & Wine
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 3. In the Depths - Hhymn
 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

#3 Blogovision 2011


3. In the Depths - HhymnΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

#4 Blogovision 20114. Badlands - Dirty Beaches


Το αγαπημένο μου:Μέχρι τώρα:

 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

#5 Blogovision 20115. James Blake - James Blake
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

#6 Blogovision 2011
6. Mirrorwriting - Jamie Woon


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

#7 Blogovision 2011


7. Past Life Martyred Saints - EmaΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

#8 Blogovision 2011


8. Ηλιοθεραπεία - The Boy

Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

#9 Blogovision 2011


9. Other Lives - Tamer Animals
Το αγαπημένο μου:

 


Μέχρι τώρα:

10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls


Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

#10 Blogovision 2011


10. Burst Apart - The Antlers


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

#11 Blogovision 2011


11.  Hurry up, We're Dreaming - M83


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls


Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

#12 Blogovision 2011


12. Dedication - Zomby
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

#13 Blogovision 2011


13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar


Το αγαπημένο μου:

Μέχρι τώρα:

14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

#14 Blogovision 2011


14. Torches - Foster the PeopleΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

#15 Blogovision 2011


15. Ceremonials - Florence and The Machine
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

#16 Blogovision 2011


16. Crack my Bones - The ShoesΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons 
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum GirlsΚυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

#17 Blogovision 2011


17. Bon Iver - Bon Iver
Το αγαπημένο μου:Μέχρι τώρα:

18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011